Pokoje

ZAPRASZAMY DO REZERWACJI POKOJU
Szybka i prosta rezerwacja pokoju w korzystnej cenie!

Dwór Kębłów dysponuje 10 pokojami z łazienkami oraz dwoma apartamentami. Nocleg w pokoju standard umili również możliwość skorzystania z szerokiego wyboru kanałów, dostępnych na telewizorach LCD lub z bezprzewodowej sieci internetowej Wi-Fi.
Każdy pokój posiada własną łazienkę. W pokoju przygotowano także miejsce do pracy przy komputerze. Cały teren jest ogrodzony, parking dla Państwa aut jest usytuowany w bezpiecznym miejscu, z dala od pobliskiej szosy, pod stałym dozorem.
Śniadania podawane są od godziny 7.00 do 11.00.
Restauracja czynna jest od 14.00 do 22.00
Doba hotelowa zaczyna się od godziny 14.00 do 11.00 dnia następnego.

Rodzaj pokoju Cena pokoju Cena weekendowa
1 – osobowy 90 zł 80 zł
2 – osobowy 145 zł 135 zł
3 – osobowy 180 zł 170 zł
4 – osobowy 220 zł 210 zł
Apartament 200 zł 190 zł

W cenę wliczone jest śniadanie.

Informacja o danych osobowych dla Gości Pokoi Noclegowych w Dworze Kębłów

Administratorem danych osobowych Gości hotelowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe z siedzibą w Piaski Wielki 31, 21-050 Piaski. Inspektor ochrony informacji jest dostępny pod adresem e-mail  info@dworkeblow.pl Celem, dla których Hotel przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Hotel jest: dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Hotel w związku z poniesioną przez Hotel szkodą wyrządzoną przez Gościa lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do Hotelu, udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych, zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości hotelowych. W przypadku, gdy Gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Hotel przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do Gościa informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach. Ponadto, Hotel przetwarza dane osobowe Gości gromadzone przez monitoring hotelowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie Hotelu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa, pozyskanych przez Hotel jest umowa o świadczenie usług hotelarskich. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda Gościa. Hotel informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa dla zapewnienia najwyższej jakości usług dla Gości hotelowych jest usprawiedliwiony cel administratora. Hotel przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów: firmom świadczącym usługi wsparcia IT hotelu oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,  firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej, firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez Gościa transportu lub przesyłki kurierskiej, firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.  Dane osobowe: pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Hotelu lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później, pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe, pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte. Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Hotelu. Ponadto, Hotel udostępnia adres info@dworkeblow.pl za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych. Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu email, w przypadku rezerwacji internetowych, numeru kontaktowego telefonu, wieku dziecka, w przypadku pobytu w hotelu z dzieckiem oraz numeru rejestracyjnego pojazdu, w przypadku parkowania na terenie hotelu jest wymogiem zawarcia umowy o usługi hotelarskie. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Hotelowi zawarcie umowy o usługi hotelarskie.                      Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Gości HOTELU Dworu Kębłów dostępna jest również na stronie internetowej https://www.dworkeblow.pl./rodo.
fb