Historia

„Dwór Kębłów”  to pozostałość po zespole folwarczno-parkowym, swoimi korzeniami sięgającymi XV wieku kiedy to był własnością szlachecką. W 1450 r. graniczył z wsiami Minkowice i Pogorzały Staw. Nieistniejący dzisiaj Pogorzały Staw zlokalizowany był w miejscu dzisiejszego miasteczka Piaski, które powstało dużo później bo dopiero około  1531 r.  W końcu XVI  wieku miasteczko wraz z folwarkami   i wioskami przeszło do rodziny Suchodolskich herbu Janina .Szczególnego rozkwitu nabrały Piaski pod władaniem braci Suchodolskich: Zbigniewa i Teodora – wiernych żołnierzy i przyjaciół Jana III Sobieskiego. Sobiescy często bywali w Piaskach zwanych już wtedy Piaskami Luterskimi. Zbigniew Suchodolski (1647-1687) oraz jego brat Teodor Suchodolski (1651-1714) – właściciele Piask gościli tu Jana Sobieskiego – późniejszego króla na wzgórzu zamkowym, obecnie zwanym „Kościelcem”.           Na terenie zespołu dworsko-parkowego znajduje się obecnie: budynek byłej gorzelni, budynek po bukaciarni oraz park.
Obiekt wpisany do ewidencji zabytków.

fb