O projekcie

W styczniu 2015r. rozpoczęła się realizacja projektu pod nazwą „Dwór Kębłów – utworzenie nowego produktu turystycznego na Szlaku Jana III Sobieskiego”.  Projekt zakończono w czerwcu tego roku.
Inwestycja zrealizowana jest w ramach Programu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.  Dofinansowanie ze strony szwajcarskiej wyniosło 24848,48  CHF , obejmowało działania: urządzenie placu zabaw dla dzieci, wyposażenie pokoi hotelowych, wyposażenie sali restauracyjnej, wyposażenie recepcji hotelowej, oznakowanie obiektu oraz koszty promocji.
Celem działania będącego przedmiotem naboru, w którym otrzymano dofinansowanie jest rozbudowa oferty turystycznej 6-ciu gmin podregionu ( w skład którego wchodzą gminy: „Wólka, Spiczyn, Mełgiew, Piaski, Rybczewice, Gorzków) opartej o lokalne potencjały i zasoby.
Realizacja Projektu nakierowana jest na rozwój turystyki ( usługi hotelowe) oraz przetwórstwa spożywczego (restauracja) z wykorzystaniem zasobów lokalnych (ciekawego zabytkowego miejsca w przypadku usług hotelowych oraz produktów lokalnych do przygotowania potraw w restauracji). Dodatkowo utworzono 2 miejsca pracy.
Więcej informacji o projekcie : www.programszwajcarski.gov.plwww.eda.admin.ch/poland.

swiss-contributionPROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE
SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
fb