RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

blog_431

Treść klauzuli informacyjnej

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, Piaski Wielkie 31
NIP 712-305-11-22, REGON 060223288

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług Przedsiębiorstwo Wielobranżowe – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie wyłącznie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Piaski Wielkie 31

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy

fb